Houd Me Vast Online Relatietraining

Breek uit jullie negatieve communicatiecirkels en versterk jullie emotionele verbondenheid in 7 duidelijke stappen

Volg nu samen met je partner deze wereldberoemde, gecertificeerde relatiecursus van de Canadese psycholoog Sue Johnson om je liefdesrelatie in 7 gesprekken te herstellen, te versterken en te laten groeien.

Start: De week van maandagavond 2 september 2019.
Door: EFT Basistherapeut Drs. Monique Stadler

Klik hier voor de veelgestelde vragen.

De pluspunten die eruit springen

 • Meer rust, meer begrip en beter emotioneel contact
 • Gebaseerd op Emotiegerichte Relatietherapie (EFT)
 • Online 8 bijeenkomsten op eigen gekozen tijdstip
 • Anoniem en privé vanuit je eigen huis meedoen
 • Meer dan 80% succes voor duizenden koppels

Voor wie?

Voel jij of jouw partner absoluut niets voor relatietherapie, maar lopen jullie wel vast in negatieve cirkels waar je met een beetje doeltreffende hulp uit wil komen?

Jullie verliezen bijvoorbeeld steeds weer het fijne contact met elkaar omdat je om kleine dingen eindeloos kunt bekvechten. Of je wordt steeds overvallen door heftige emoties die jouw partner niet kan opvangen. Jullie blijven maar op misverstanden en onbegrip stuiten.

De ene keer probeer je nog in gesprek te blijven, de andere keer verval je in verwijten en klapt één van jullie dicht. Het lijkt zinloos om door te praten. Jullie herhalen alleen maar dezelfde argumenten of rakelen van alles op zonder dat dit ook maar iets oplost.

Ik en vele anderen raden je de Houd Me Vast Relatietraining aan als je hier ook maar iets van herkent. Door deze training leer je op een relatief makkelijke manier hoe je uit die negatieve cirkels breekt.

 

De Houd Me Vast Online training is vooral geschikt voor jullie als:

 • jullie je relatie en communicatie met een educatief programma willen verbeteren
 • jullie naast communicatievaardigheden de onderliggende emotionele drijfveren van elkaar willen leren begrijpen
 • jullie met een duidelijke opbouw jullie negatieve patronen stap voor stap met de kernpunten uit de EFT willen ombuigen naar verbondenheid
 • jullie kwalitatief tijd in elkaar willen investeren om precies te leren hoe je verbindend communiceert met elkaar

Ervaring van eerdere deelnemers

We kregen jouw online training door van iemand die al meedeed. Ik en mijn vrouw waren uit elkaar aan het groeien, vooral emotioneel. We zaten veel in conflictcirkels, net een tennisspel met steeds maar de bal overgooien. We wilden allebei steeds gelijk krijgen. Ik klapte op een gegeven moment dan dicht.

Zij vond het zwijgen heel erg. Ze wilde het al ooit opgeven en stoppen, maar ik niet. En nu wilden we er samen uitkomen. Het programma van de online training sprak mij erg aan: dat je precies weet wat je kunt verwachten. Bij een therapeut weet je dat niet. Ook de onderwerpen spraken aan. We hebben heel snel besloten om mee te doen.

Houd me vast heeft weer betekenis voor ons gekregen. Wij hebben nu meer openheid, herkenning, acceptatie en waardering. We luisteren beter naar elkaar, willen niet meer altijd je gelijk halen en er is meer verbondenheid en vertrouwen.

T. (man, 54 jaar)

Privé hebben we het weer heel goed samen. Wij hebben de privétraining bij jou gedaan. Nu deden we graag weer mee met de online training. Om alles weer op te frissen en lucht te laten ontstaan. Ik vind de eenvoud heel krachtig. En de map met de structuur en de oefeningen vind ik heel fijn, ik gebruik het nog steeds.

Door de herhaling van de training vind ik het fijn dat we er mee bezig blijven.
We hebben weer veel baat gehad bij de oefeningen. Jouw uitleg is ook heel prettig, geeft ook weer nieuwe informatie over hoe dingen/patronen werken.


De sterke kanten van de online training vind ik jouw rust en helderheid waarmee je zaken uitlegt, de theorie in combinatie met het meteen doen van de oefeningen, thuis aan tafel veilige omgeving, zonder reistijd met een concrete avond om aan je relatie te werken. Ik kan het van harte aanbevelen!

C. (vrouw, 49 jaar)

Wat gaan jullie leren?

De training bestaat uit de 8 online bijeenkomsten van maximaal 2 uur. Na de inleidende 1e bijeenkomst over liefde en hechting help ik jullie de 7 gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie met elkaar te voeren.

Jij en je partner leren:

 • Hoe de liefde vanuit hechtingsperspectief werkt: je gaat de cruciale acties, reacties en sleutelmomenten begrijpen die jullie patronen en jouw relatie vormen.
 • Hoe je allebei contact maakt met je echte emoties zodat je jouw emotionele reacties en die van je partner beter gaat begrijpen.
 • Hoe je negatieve interacties/patronen die pijn en afstand creëren sneller herkent en doorbreekt met 3 verschillende complementaire methodes.
 • Hoe al je echte emoties een signaalwerking hebben voor jouw werkelijke behoeften en hoe je die uitnodigend communiceert.
 • Hoe je positieve momenten van naar elkaar uitreiken en op elkaar reageren kunt creëren met verbindingsgesprekken, zodat er een veilige, liefdevolle verbinding ontstaat.

Het resultaat is dat:

 • Jij en je partner in rustiger vaarwater komen.
 • Er ruimte ontstaat om positieve aandacht te hebben voor elkaar.
 • Jullie gaan begrijpen hoe negatieve patronen tussen jullie werken en hoe je die liefdevol kunt ombuigen.
 • Je niet meer ieder woord op een weegschaaltje hoeft te leggen.
 • Jullie weer ruimte krijgen voor dieper gevoelscontact.
 • Jullie je problemen, stress en verschillen veel makkelijker oplossen.
 • Jullie kwaliteitstijd samen krijgen en je voor een hoger doel gaat.
 • Jullie stap voor stap op 1 lijn komen en je weer helemaal samen kunnen voelen.

Zo zien de 8 bijeenkomsten er uit:

De 1e bijeenkomst: Liefde en hechting begrijpen

Maandag 2 september van 20.00u tot 22.00u of een ander zelfgekozen tijdstip in die week.

Net als EFT werkt ‘Houd me vast’ vanuit emoties. Emoties zijn de kern van alle belangrijke relaties. We zien een veilige, emotionele hechting als het allerbelangrijkste ingrediënt van een goede relatie en van goede seks. De onderwerpen van de 1e bijeenkomst zijn:

 • Hoe harde en zachte emoties onze verbondenheid bepalen.
 • Hoe harde emotionele signalen averechts werken.
 • Hoe emotionele responsiviteit jullie verbondenheid positief beïnvloedt.
 • Hoe je jullie hechtingscode 'kraakt'.

De 2e bijeenkomst: De negatieve communicatiecirkel (h)erkennen

Maandag 9 september van 20.00u tot 22.00u of een ander zelfgekozen tijdstip in die week.

In deze bijeenkomst leer je het negatieve gesprekspatroon van ‘Zoek de boef’, de ‘Protestpolka’ en ‘Verstijf en vlucht’. De onderwerpen:

 • Hoe herken je jullie negatieve cirkel op tijd.
 • Hoe trek je elkaar ongewild mee in de negatieve cirkel.
 • Hoe stop je de negatieve cirkel door het gesprek op een nieuwe manier te voeren.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna praktisch doet!

De 3e bijeenkomst: De pijnplekken vinden

Maandag 23 september van 20.00u tot 22.00u of een ander zelfgekozen tijdstip in die week.

Heftige emoties spelen op als er een pijnplek wordt geraakt. Dit gebeurt zo snel dat we het helemaal niet doorhebben. In de 3e bijeenkomst leer je ieder je pijnplekken te vinden en voer je het 2e gesprek om dit te delen. De onderwerpen van deze bijeenkomst zijn:

 • Wat zijn de meest voorkomende diepere pijnplekken en die van jezelf.
 • Hoe je de pijnplekken zodanig met elkaar deelt dat de ander zich niet aangevallen of bedreigd voelt.
 • Hoe het doorgronden en delen van de zachtere gevoelens juist een hechtere band smeedt.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna praktisch doet!

De 4e bijeenkomst: Het herstellen van fouten

Maandag 30 september van 20.00u tot 22.00u of een ander zelfgekozen tijdstip in die week.

In deze bijeenkomt leren jullie hoe je het 1e en 2e gesprek samenhangend inzet om de veilige verbinding te herstellen op het moment dat het toch fout gaat. Dit is het 3e gesprek waarmee je acties herstelt die het hechtingsalarm bij je partner hebben geactiveerd. De onderwerpen:

 • Hoe verzacht je de effecten van jullie negatieve communicatiecirkel.
 • Hoe vind je jouw pijnplekken en hoe ga je daarmee om.
 • Hoe pas je de nieuwe inzichten toe op incidenten in het hier en nu.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna praktisch doet!

De 5e bijeenkomst: Betrokkenheid en verbondenheid ontwikkelen

Maandag 14 oktober van 20.00u tot 22.00u of een ander zelfgekozen tijdstip in die week.

In deze bijeenkomst leren jullie het 4e gesprek waarmee je verder naar binnen gaat naar je onderliggende gevoelens en behoeften. Dit is het verbindingsgesprek wat we ook wel het T.O.B.-gesprek noemen (toegankelijk, ontvankelijk, betrokken). De onderwerpen in deze bijeenkomst zijn:

 • Hoe ontwikkel je de noodzakelijke T.O.B.-houding.
 • Hoe kom je bij je werkelijke hechtingsbehoefte en hoe communiceer je uitnodigend wat je echt nodig hebt.
 • Hoe communiceer je empatisch in reactie op jouw partners behoeften.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna praktisch doet!

De 6e bijeenkomst: Kwetsingen vergeven

Maandag 21 oktober van 20.00u tot 22.00u of een ander zelfgekozen tijdstip in die week.

De oude koeien zijn meestal een signaal dat bepaalde kwetsingen nog geen goed plekje hebben. Sommige kwetsingen leveren een trauma op die goede T.O.B.-verbindingsgesprekken verhinderen. Met het 5e gesprek leren jullie hoe je deze kwetsingen geneest. De onderwerpen zijn:

 • Hoe kwetsingen als relatietrauma’s de verbondenheid in de weg staan.
 • Hoe je elkaar helpt om kwetsingen te vergeten en te vergeven.
 • Hoe je het gesprek met de minimaal noodzakelijke stappen voert.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna praktisch doet!

De 7e bijeenkomst: Seksuele intimiteit

Maandag 4 november van 20.00u tot 22.00u of een ander zelfgekozen tijdstip in die week.

In de praktijk zien we vaak een seksuele dans waarbij de ene partner toenadering en verbondenheid zoekt middels seks, terwijl de andere partner eerst de verbondenheid nodig heeft om seks te kunnen hebben. Het 6e gesprek heeft als doel dat jullie het T.O.B.-verbindingsgesprek ook over jullie seksualiteit kunnen voeren. De onderwerpen in deze bijeenkomst zijn:

 • De 3 verschillende soorten seks waarvan er 2 ongezond uit kunnen werken.
 • Het herkennen en ombuigen van de seksuele protestpolka.
 • Hoe goede seks buiten de slaapkamer begint met emotionele veiligheid.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna praktisch doet!

De 8e bijeenkomst: Je liefde levend houden

Maandag 11 november van 20.00u tot 22.00u of een ander zelfgekozen tijdstip in die week.

Als het je eenmaal lukt om de negatieve communicatiecirkels te voorkomen is het verleidelijk om te denken dat je klaar bent. Helaas werkt het zo niet. Het leven brengt vanzelf weer nieuwe cirkels en kwetsuren. Een liefdesband is iets levends en kwijnt weg als je er niets aan doet om het te voeden. In de laatste bijeenkomst komt aan de orde:

 • Hoe je met 7e gesprekken bewust aandacht schenkt aan je relatie.
 • Hoe de gezamenlijke aanpak van (nieuwe) problemen je relatie versterken.
 • Manieren om jullie verbondenheid te koesteren.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna praktisch doet!
Klik hier om gelijk te bestellen en je in te schrijven

Ervaring van eerdere deelnemers

C. (vrouw, 41 jaar) C. (vrouw, 41 jaar)

We hadden de scheiding al bijna in gang gezet. Gesprekken al bij een mediator. Mijn schoonzus heeft gesprekken zowel met mij als met H. gehad waardoor wij weer zijn gaan communiceren. Maar anders dan anders. Wat veel eerder had gemoeten achteraf. Doordat we zijn gaan communiceren beseften we dat we zo’n lange relatie niet zomaar moesten opgeven zonder er aan gewerkt te hebben. We houden nog enorm van elkaar en misten elkaar als maatjes. Vandaar deze keuze voor jouw online training.

Ik ben gaan googlen naar relatietherapie en zag het filmpje van jou en Winston. Zo herkenbaar, waar wij ons allebei goed in konden vinden. Ook omdat het percentage van slagingskans hoger werd genoemd dan een relatietherapeut aan huis.
Ons doel was de liefde in elkaar weer terug te vinden. Dat we het samen gaan doen en dat we elkaar steunen en blijven communiceren wanneer het nodig is. Dat we ons weer veilig voelen bij elkaar. Kortom, mijn maatje voor het leven weer terug vinden.


Dat hebben we bereikt: meer verbondenheid/geborgenheid. Liefde is weer op de voorgrond. De beste keerpunten tijdens de training waren dat we meer toenadering zoeken en ons gesteund voelen, meer openheid naar elkaar toe over onze werkelijke gevoelens en elkaar meer waarderen en respecteren. Wij willen je hartelijk danken voor de training en de handvatten en oefeningen die je per mail hebt verzonden. We hebben er heel veel aan gehad, erkenning etc.

P. (man, 35 jaar) P. (man, 35 jaar)

Wij zaten al een tijdje in de Protestpolka. Ik vond altijd dat K. (mijn vrouw) zo dominant was en overal controle op wilde hebben. Ik ging dan weg om het uit de weg te gaan. Vroeger maakte ik dan altijd zonder wroeging een eind aan de relatie. Maar dat wil ik nu met 2 kinderen niet meer.

Ik dacht altijd dat het aan haar lag maar ik ben er nu achter dat ik altijd hetzelfde terugtrekkende gedrag vertroonde en dat ik daar meer naar moest gaan kijken. Onze huisarts heeft ons naar jou doorverwezen. Ondanks mijn twijfels of ik ‘het’ kan, doen wij met de training mee omdat ik het niet wil opgeven en omdat ik weet dat ik van K. houd.


Ik ben heel blij dat het heeft gewerkt. Het vertrouwen is weer terug en we zien onze eigen tekortkomingen en reageren daar nu beter op. We hebben meer begrip voor elkaar gekregen, we luisteren beter naar elkaars gevoelens en we respecteren elkaar nu in plaats van altijd tegenargumenten te geven. Dank je wel Monique!

Hoe werkt het?

De training bestaat dus uit 8 online bijeenkomsten van maximaal 2 uur die je met jouw partner privé en anoniem via internet volgt. Gewoon op je PC, tablet of smart Phone.

Begin 2016 heb ik de Houd-Me-Vast-Training live op dinsdagavonden via het internet gegeven. De opnames hiervan heb ik nu bewerkt en daar kijken jullie naar. Omdat ik deze opnames hergebruik, kan ik je de online training nu voor zo’n lage prijs aanbieden.

Het werkt wel als een live bijeenkomst, alleen zonder de live chatbox uiteraard. Je kijkt naar de opnames waarin ik de toelichtingen afwissel met het kijken naar een voorbeeldgesprek en tijd om te oefenen en te praten. Voordeel is nu wel dat je de opname op pauze kunt zetten als jullie nog niet klaar zijn met de gespreksoefening.

Jullie oefenen niet alleen, je voert ook al echt het betreffende gesprek met elkaar. Dat gebeurt stapsgewijs met behulp van checklijstjes en af te maken zinnen in beeld. Dit maakt het jullie allebei heel makkelijk om het gesprek ‘goed’ te doen, zonder in de negativiteit terecht te komen.

Er komt geen techniek of speciale software bij kijken. Iedere maandag tussen de middag (zie de data bij het programma) stuur ik jullie de mail met daarin:

 • de eventueel te printen stukken als voorbereiding
 • de link naar de bijeenkomst op mijn website
 • de aanwijzingen hoe je een en ander het beste inricht
 • de gespreksoefeningen in pdf-jes
 • de samenvatting van de bijeenkomst in kernwoorden
 • de extra oefeningen die jullie na de bijeenkomst als ‘huiswerk’ kunnen doen

Het huiswerk is uiteraard niet verplicht. Alleen al meedoen werkt ook. Met oefenen ga je wel veel sneller vooruit.

De planning

De online training is van 2 september t/m 15 december 2019. Met de 4 extra weken duurt de totale training 3,5 maand en kunnen jullie alles voor de Kerst afronden.

Om de training ook echt te volgen, niet te lang ‘niks’ te doen (om onnodige terugval te voorkomen) en helemaal af te maken is het heel belangrijk dat je de bijeenkomsten inplant.

Gelijk op maandagavond van 20.00u tot 22.00u bijvoorbeeld of op een andere dag en tijdstip in diezelfde week t/m de zondag. Ik bouw bewust een tijdslimiet van 4 weken in dat de opname van de bijeenkomst beschikbaar is. Om jullie te helpen het ook echt te doen. Ik maak een uitzondering voor degenen die mij na de aanmelding terug mailen in welke periode(s) van 2 weken zij niet kunnen.

Het ritme is steeds 2x een wekelijkse bijeenkomst met daarna een pauzeweek. In de pauzeweek hebben jullie steeds tijd om de gespreksoefeningen van de voorgaande 2 bijeenkomsten in te halen, te herhalen en te oefenen.

Ik heb zonder mijn man meegedaan met de online training omdat hij helaas niet mee wilde doen. We zijn al 27 jaar bij elkaar en we willen niet scheiden. Maar ik mis de emotionele band wel heel erg.

We zijn allebei introvert en ik kon geen opening vinden. Hij ziet zijn aandeel niet en vindt het vooral mijn probleem. Ik hoopte dat hij alsnog mee zou doen maar ik wilde de online training sowieso doen om er zelf van te leren. Als ik weet hoe het moet, gaat hij misschien meer open staan. Toen we wat weken verder waren, vond hij dat de sfeer een stuk verbeterd was omdat ik veel minder ruzie met hem maak (dankzij je cursus).

Ik vond het best lastig om de cursus zonder partner te volgen, omdat ik de oefeningen niet kon delen en bespreken, en mijn partner niet bekend is met de “nieuwe manier” van reageren op elkaar, maar ik heb er geen seconde spijt van dat ik meegedaan heb. Ik heb er heel veel van geleerd. Monique, superbedankt voor deze lessen.

S. (vrouw, 49 jaar)
S. (vrouw, 49 jaar)

Eerst kon ik alleen maar denken dat zij maar eens zelf een spiegel voor moest houden. Maar nu heb ik ook duidelijk mijn deel gezien en ik vind het heel fijn dat zij nu ook kan zeggen wat haar aandeel is.

Ik heb ook geleerd me eerder uit te spreken. Eerst dacht ik dat dit geen zin had omdat ze me toch niet zou horen.

Wij hebben heel veel aan de training gehad. Met alle drukte en stress die we meemaken denk ik dat onze relatie er anders niet meer was geweest.

Wij liepen helemaal vast en konden er zelf niet uitkomen. Daar hadden we jou als 3e persoon wel bij nodig. Dus ik ben heel blij dat we dit gedaan hebben.

M. (man, 34 jaar)
M. (man, 34 jaar)

Doe samen mee voor slechts 297,- euro

Klik hieronder op de bestelknop en je komt gelijk op de betaalwebsite. Klik dan op de knop 'afrekenen' en het invullen van je gegevens wijst zich vanzelf. Je kunt kiezen of je het bedrag gelijk via Ideal overmaakt of via bankoverschrijving. Bij beide keuzes ontvang je de factuur met alle gegevens automatisch per e-mail. Je aanmelding is definitief nadat het bedrag op de rekening staat.

Tevredenheidsgarantie

Mocht na de start blijken dat jullie de training toch niet passend vinden, om wat voor een reden dan ook, dan kunnen jullie dat uiterlijk zondag 8 september gewoon aan mij doorgeven. Dan krijgen jullie zonder probleem 100% van het totale bedrag terug gestort.

Toch liever switchen naar het privétraject?

Mochten jullie op enig moment tijdens de online training toch liever switchen naar de EFT-therapietraining bij mij in de praktijk, dan kan dat altijd. Het bedrag van de online training krijgen jullie dan geheel als korting.