Houd Me Vast Relatietraining

Programma

Hier volgt de beschrijving van de 8 officiële standaardbijeenkomsten (van 2 uur) van Houd Me Vast zoals door Dr. Sue Johnson opgezet. Gecombineerd met de 3 privésessies bij SamenCommuniceren van 1,5 uur.

De 1e online bijeenkomst: Liefde en hechting begrijpen

Net als EFT werkt ‘Houd me vast’ vanuit emoties. Emoties zijn de kern van alle belangrijke relaties. We zien een veilige, emotionele hechting als het allerbelangrijkste ingrediënt van een goede relatie en van goede seks. De onderwerpen van de 1e bijeenkomst zijn:

 • Hoe harde en zachte emoties onze verbondenheid bepalen.
 • Hoe harde emotionele signalen averechts werken.
 • Hoe emotionele responsiviteit jullie verbondenheid positief beïnvloedt.
 • Hoe je jullie hechtingscode 'kraakt'.

De 2e online bijeenkomst: De negatieve communicatiecirkel (h)erkennen

In deze bijeenkomst leer je hoe het negatieve gesprekspatroon van ‘Zoek de boef’, de ‘Protestpolka’ en ‘Verstijf en vlucht’ bij jullie werkt. Je moet het negatieve cirkelpatroon namelijk kunnen herkennen op het moment zelf, om het te kunnen stoppen. De onderwerpen:

 • Hoe herken je jullie meer en minder subtiele negatieve cirkels steeds vaker en steeds meer op tijd.
 • Hoe trek je elkaar ongewild mee in de negatieve cirkel.
 • Hoe stop je de negatieve cirkel door het gesprek op een nieuwe manier te voeren.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna in jullie dagelijkse leven praktisch doet.

De 1e privésessie: De negatieve communicatiecirkel (h)erkennen

De praktijk leert dat het tamelijk moeilijk is om alle ‘harde’ uitingen van elkaar of jezelf als ‘hard’ te herkennen, laat staan te erkennen. Je kunt hier namelijk geen vaste regels voor hanteren. Het verschilt per persoon en per fase van je relatie wat je als ‘hard’ ervaart. Daarom gaan we aanvullend op de online bijeenkomst dit doen in deze privésessie:

 • Ieders aandeel in de harde uitingen herkennen op basis van jullie eigen triggers en de rode draad daarin. Hiervoor krijgen jullie vooraf mijn triggerchecklijst gemaild die ik op basis van 7 jaar ervaring opgesteld heb.
 • Ieders ‘harde’ aandeel erkennen en het verschil tussen intentie en effect doorgronden zoals dat bij jullie speelt.
 • Jullie meest belangrijke loopjes in de negatieve cirkel letterlijk boven tafel krijgen en de eerste communicatieve stap letterlijk en op maat opstellen om (ook) zelf thuis te kunnen de-escaleren.

De 3e online bijeenkomst: De pijnplekken vinden

Heftige emoties spelen op als er een pijnplek wordt geraakt. Dit gebeurt zo snel dat we het helemaal niet doorhebben. In de 3e bijeenkomst leer je ieder je pijnplekken te vinden en voer je het 2e gesprek om dit te delen. De manier die ik jullie hiervoor aanreik is voor velen een reuzensprong voorwaarts. De onderwerpen van deze bijeenkomst zijn:

 • Wat zijn de meest voorkomende diepere pijnplekken en die van jezelf.
 • Hoe je de pijnplekken zodanig met elkaar deelt dat de ander zich niet aangevallen of bedreigd voelt.
 • Hoe het doorgronden en delen van de zachtere gevoelens juist een hechtere band smeedt.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna in jullie dagelijkse leven praktisch doet.

De 2e privésessie: De pijnplekken vinden

Ook voor je diepere gevoelens en pijnplekken geldt dat ze heel moeilijk te ontdekken kunnen zijn. Keer op keer is mij gebleken dat het koppels niet goed lukt om hun cirkelpatronen blijvend te doorbreken wanneer zij de echte onderliggende kern niet te pakken hebben gekregen. Ook hier zijn namelijk geen vaste regels voor. Er zijn diverse factoren die wisselend de boel kunnen vertekenen. In deze 2e privésessie gaan we daarom dit doen:

 • Ontdekken of jullie inderdaad de goede pijnplekken te pakken hebben.
 • Ontdekken en ervaren hoe jullie die echte pijnplekken zo wederzijds kunnen delen dat je een fijne emotionele respons oproept bij elkaar zodat je de verbondenheid weer voelt stromen.
 • Zo goed als dat kan: ontdekken in hoeverre er sprake is van onvermogen om bij je gevoel te komen en hoe je daarmee om zou kunnen gaan.

De 4e online bijeenkomst: Het herstellen van fouten

In deze bijeenkomt leren jullie hoe je het 1e en 2e gesprek samenhangend inzet om de veilige verbinding te herstellen op het moment dat het toch fout gaat. Dit is het 3e gesprek waarmee je acties herstelt die het hechtingsalarm bij je partner hebben geactiveerd. De onderwerpen:

 • Hoe verzacht je de effecten van jullie negatieve communicatiecirkel.
 • Hoe vind je jouw pijnplekken en hoe ga je daarmee om.
 • Hoe pas je de nieuwe inzichten toe op incidenten in het hier en nu.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna in jullie dagelijkse leven praktisch doet.

De 5e online bijeenkomst: Betrokkenheid en verbondenheid ontwikkelen

In deze bijeenkomst leren jullie het 4e gesprek waarmee je verder naar binnen gaat naar je onderliggende gevoelens en behoeften. Dit is het verbindingsgesprek wat we ook wel het T.O.B.-gesprek noemen (toegankelijk, ontvankelijk, betrokken). De onderwerpen in deze bijeenkomst zijn:

 • Hoe ontwikkel je de noodzakelijke T.O.B.-houding.
 • Hoe kom je bij je werkelijke hechtingsbehoefte en hoe communiceer je uitnodigend wat je echt nodig hebt.
 • Hoe communiceer je empathisch in reactie op jouw partners behoeften.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna in jullie dagelijkse leven praktisch doet.

De 3e privésessie: Betrokkenheid en verbondenheid ontwikkelen

In deze fase van het Houd Me Vast programma wordt het steeds belangrijker om ieder je eigen behoeften te herkennen en te kunnen of durven vragen. En om elkaar daarbij gelijkwaardig te helpen  (zonder te beleren) als dat niet lukt. Deze privésessie is er vooral voor bedoeld om herhaalde spraakverwarring die tot onbegrip en verwijdering leidt, grondig te ontwarren zodat jullie het verbindingsgesprek echt goed kunnen voeren. Dit komt aan de orde:

 • Beter onderscheid maken tussen emotionele en praktische behoeften op de loopjes in de cirkel die bij jullie spelen.
 • De echte behoeften ontdekken door o.a. beter onderscheid te maken tussen middel en doel.
 • Onbewuste valkuilen van jullie oude patronen herkennen en voorkomen.

De 6e online bijeenkomst: Kwetsingen vergeven

De oude koeien zijn meestal een signaal dat bepaalde kwetsingen nog geen goed plekje hebben. Sommige kwetsingen leveren een trauma op die goede T.O.B.-verbindingsgesprekken verhinderen. Met het 5e gesprek leren jullie hoe je deze kwetsingen geneest. De onderwerpen zijn:

 • Hoe kwetsingen als relatietrauma’s de verbondenheid in de weg staan.
 • Hoe je elkaar helpt om kwetsingen te verwerken en te vergeven.
 • Hoe je het gesprek met de minimaal noodzakelijke stappen voert.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna in jullie dagelijkse leven praktisch doet.

De 7e online bijeenkomst: Seksuele intimiteit

In de praktijk zien we vaak een seksuele dans waarbij de ene partner toenadering en verbondenheid zoekt middels seks, terwijl de andere partner eerst de verbondenheid nodig heeft om seks te kunnen hebben. Het 6e gesprek heeft als doel dat jullie het T.O.B.-verbindingsgesprek ook over jullie seksualiteit kunnen voeren. De onderwerpen in deze bijeenkomst zijn:

 • De 3 verschillende soorten seks waarvan er 2 ongezond uit kunnen werken.
 • Het herkennen en ombuigen van de seksuele protestpolka.
 • Hoe goede seks buiten de slaapkamer begint met emotionele veiligheid.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna in jullie dagelijkse leven praktisch doet.

De 8e online bijeenkomst: Je liefde levend houden

Als het je eenmaal lukt om de negatieve communicatiecirkels te voorkomen is het verleidelijk om te denken dat je klaar bent. Helaas werkt het zo niet. Het leven brengt vanzelf weer nieuwe cirkels en kwetsuren. Een liefdesband is iets levends en kwijnt weg als je er niets aan doet om het te voeden. In de laatste bijeenkomst komt aan de orde:

 • Hoe je met het 7e gesprek bewust aandacht schenkt aan je relatie.
 • Hoe de gezamenlijke aanpak van (nieuwe) problemen je relatie versterken.
 • Manieren om jullie verbondenheid te koesteren.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna in jullie dagelijkse leven praktisch doet.

Praktisch

In de Houd-Me-Vast Training volgen jij en je partner de 8 standaardbijeenkomsten middels 8 blokmodules zelfstandig en volledig via het internet. Om de 2 weken ontvang je een mail van mij met de link naar de betreffende online blokmodule en jullie vertrouwelijke wachtwoord.

Zo kunnen jullie het programma in 3 maanden tijd doorlopen. Vanaf de startdatum blijven alle blokmodulen een jaar toegankelijk zodat jullie delen naar wens kunnen inhalen of opfrissen.

Er is veel flexibiliteit want jullie kunnen steeds je eigen tijdstip uitkiezen om de blokmodule van circa 2 uur te doen. Ik adviseer jullie wel om er 1 vaste ochtend, middag of avond per week voor te plannen. Tussendoor kun je van alles oefenen, maar ook op die extra weekafspraak.

Per blokmodule leid ik jullie met videopresentaties, oefeningen, checklijstjes, gespreksformats en voorbeeldgesprekken op de goede volgorde en stapsgewijs door alles heen. Alle oefeningen en formats krijgen jullie in pdf-jes zodat je alles makkelijk kunt uitprinten (ook als voorbereiding), evenals een pdf-samenvatting van elke blokmodule.

Je gaat samen echt praktisch aan de slag met elkaar. Kijken, luisteren en doen wisselen elkaar af. En je krijgt praktische aanwijzingen, tools en handvatten om alles in jullie dagelijkse leven toe te passen.

 • Startdatum: gelijk op jullie eigen gekozen moment
 • Inhoud: 8 online blokmodules van 2 uur en 3 privésessies (indien erbij besteld)
 • Doorlooptijd: 3 maanden (en naar wens over langere tijd te spreiden)
 • Online toegankelijkheid: 12 maanden
 • Tevredenheidsgarantie: wanneer je voor de 2e online bijeenkomst doorgeeft van de training af te zien dan krijg je het volledige bedrag minus de initiële kosten van 25,- euro teruggestort.