Houd Me Vast Relatietraining

Doorbreek de negatieve communicatiecirkels en versterk jullie emotionele verbondenheid in 7 duidelijke stappen

Volg samen met je partner de wereldberoemde, officiële relatiecursus van de Canadese psycholoog Sue Johnson om je liefdesrelatie in 7 stappen te herstellen, te versterken en te laten groeien.

ONLINE: nu voor 147 euro voor jou en je partner samen!

Start: online gelijk na bestellen
Door: gecertificeerd EFT Basistherapeut Drs. Monique Stadler.

Blijven jij en je partner ondanks afspraken en diverse pogingen toch in negatieve cirkels vastlopen? Raken jullie steeds verder verwijderd van elkaar en dreig je elkaar emotioneel in het contact te verliezen?

Het is bijvoorbeeld moeilijk om fijn contact met elkaar te krijgen omdat irritaties te vaak opspelen en jullie om kleine dingen kunnen bekvechten. Of je kampt met onvrede en dingen waar je last van hebt, maar je partner kan het niet opvangen. Jullie kunnen er niet echt over praten en blijven maar op misverstanden en onbegrip stuiten.

De ene keer probeer je nog in gesprek te blijven, de andere keer verval je in verwijten en klapt één van jullie dicht. Het lijkt zinloos om door te praten. Jullie herhalen alleen maar dezelfde argumenten of rakelen van alles op zonder dat dit ook maar iets oplost.

Totdat je uiteindelijk het echte gesprek maar uit de weg gaat, En je misschien meer als huisgenoten samenleeft, of langs elkaar heen leeft wat best wel eenzaam is. Het vrijen schiet erbij in, en als je wel vrijt voel je er misschien niet zoveel meer bij. Bijna alsof het een sociale verplichting is geworden.

Al met al worstel je dan vast wisselend met dit soort relatieproblemen:

  • ergernissen, ruzie en onbegrip
  • klachten, kritiek en verwijten
  • machtsstrijd in elkaar willen overtuigen
  • niet meer kunnen praten zonder escalatie of dichtklappen
  • machteloosheid en frustratie hoe tot elkaar te komen
  • steeds meer langs elkaar heen leven en geen intimiteit meer

Wil je dit zelfstandig met je partner zo goed mogelijk oplossen?

De relatietraining Houd Me Vast (HMV) is dan een krachtig antwoord voor jou en je partner. Geen relatietherapie, maar wel goede praktische hulp om je relatie te verbeteren en gebaseerd op emotionally focussed therapy (EFT). Door deze HMV-training leer je op een relatief makkelijke manier hoe je uit die negatieve cirkels van verwijtende ruzies of stille verwijdering breekt.

Het officiële Houd Me Vast programma is EFT-lite en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Bij SamenCommuniceren kun je de training in 3 verschillende vormen volgen:

 • 1: Volledig online, zelfstandig thuis en in je eigen tempo
 • 2: Volledig online, aangevuld met 3 privésessies
 • 3: Volledig privé, alle 8 Houd-me-vast-bijeenkomsten bij mij in de praktijk

Je doet het samen met je partner privé en zelfstandig thuis helemaal in jullie eigen tempo. En jullie kunnen zelf de mate van persoonlijke begeleiding kiezen. De bijeenkomsten zijn gespreid over een periode van tenminste 3 maanden, wat je kunt oprekken tot bijvoorbeeld 6 of 8 maanden. Zodat het allemaal zo goed mogelijk kan beklijven.

Op een compact gestructureerde manier neem ik jou en je partner bij de hand. Ik werk met het videomateriaal, de oefeningen en de werkopdrachten zoals door Sue Johnson speciaal voor EFT-therapeuten is ontwikkeld. Dit alles heb ik aangevuld met praktische de-escalatietools, checklijstjes, gespreksformats, een verdieping uit de hechtingstheorie (waar EFT op gebaseerd is) en verbindend communiceren.

Hier vind je de Engelstalige online training van Sue Johnson zelf met dezelfde 8 online hoofdstukken voor mocht je het met je partner in het Engels willen doen:

Hold me tight online van Dr. Sue Johnson

De pluspunten die eruit springen

 • Meer rust, meer begrip en beter emotioneel contact
 • Gebaseerd op Emotiegerichte Relatietherapie (EFT)
 • Meer dan 80% succes voor duizenden koppels
 • Online 8 modulen op eigen gekozen tijdstip
 • Anoniem en privé vanuit je eigen huis meedoen
 • Desgewenst aangevuld met 3 privébijeenkomsten
 • Of de 8 modules in 8 privébijeenkomsten

Voor wie?

De Houd Me Vast training is vooral geschikt voor jullie als:

 • jullie je relatie en communicatie met een educatief programma willen verbeteren of verdiepen
 • jullie naast de communicatie de onderliggende emotionele drijfveren van elkaar willen leren begrijpen
 • jullie met een duidelijke opbouw jullie negatieve patronen stap voor stap met de kernpunten uit de EFT willen ombuigen naar verbondenheid
 • jullie kwalitatief tijd in elkaar willen investeren om precies te leren hoe je verbindend communiceert met elkaar

Je kunt beter niet mee doen als er sprake is van geweld in jullie relatie, van een buitenechtelijke relatie, als een van beiden (eigenlijk) uit elkaar wil gaan of als jullie op het punt staan om uit elkaar te gaan. Dan is relatietherapie waarschijnlijk het betere antwoord. Mail me gerust op mstadler@samencommuniceren.nl met je vraag bij twijfel.

Ervaring van eerdere deelnemers

We kregen jouw online training door van iemand die al meedeed. Ik en mijn vrouw waren uit elkaar aan het groeien, vooral emotioneel. We zaten veel in conflictcirkels, net een tennisspel met steeds maar de bal overgooien. We wilden allebei steeds gelijk krijgen. Ik klapte op een gegeven moment dan dicht.

Zij vond het zwijgen heel erg. Ze wilde het al ooit opgeven en stoppen, maar ik niet. En nu wilden we er samen uitkomen. Het programma van de online training sprak mij erg aan: dat je precies weet wat je kunt verwachten. Bij een therapeut weet je dat niet. Ook de onderwerpen spraken aan. We hebben heel snel besloten om mee te doen.

Houd me vast heeft weer betekenis voor ons gekregen. Wij hebben nu meer openheid, herkenning, acceptatie en waardering. We luisteren beter naar elkaar, willen niet meer altijd je gelijk halen en er is meer verbondenheid en vertrouwen.

T. (man, 54 jaar)

Privé hebben we het weer heel goed samen. Wij hebben de privétraining bij jou gedaan. Nu deden we graag weer mee met de online training. Om alles weer op te frissen en lucht te laten ontstaan. Ik vind de eenvoud heel krachtig. En de map met de structuur en de oefeningen vind ik heel fijn, ik gebruik het nog steeds.

Door de herhaling van de training vind ik het fijn dat we er mee bezig blijven.
We hebben weer veel baat gehad bij de oefeningen. Jouw uitleg is ook heel prettig, geeft ook weer nieuwe informatie over hoe dingen/patronen werken.


De sterke kanten van de online training vind ik jouw rust en helderheid waarmee je zaken uitlegt, de theorie in combinatie met het meteen doen van de oefeningen, thuis aan tafel veilige omgeving, zonder reistijd met een concrete avond om aan je relatie te werken. Ik kan het van harte aanbevelen!

C. (vrouw, 49 jaar)

Wat gaan jullie leren?

De training bestaat zowel online als privé uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. De online variant kun je uitbreiden met 3 privésessies. Na de inleidende 1e bijeenkomst over liefde en hechting help ik jullie gericht en gestructureerd de 7 gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie met elkaar te voeren.

Jullie hoeven niet zelf uit te zoeken hoe je de stappen het beste zet, welke gesprekken en woorden het meest effectief zijn en op welke manier je de oefeningen moet doen. Gelijkwaardigheid en gelijk ontwikkelen staan hoog in het vaandel, en als je echt van mening verschilt over iets kun je het altijd aan mij vragen.

Jij en je partner leren:

 • Hoe de liefde vanuit hechtingsperspectief werkt: je gaat de cruciale acties, reacties en sleutelmomenten begrijpen die jullie patronen en jouw relatie vormen.
 • Hoe je allebei contact maakt met je echte emoties zodat je jouw emotionele reacties en die van je partner beter gaat begrijpen.
 • Hoe je negatieve interacties/patronen die pijn en afstand creëren sneller herkent en doorbreekt met duidelijke handvatten.
 • Hoe al je echte emoties een signaalwerking hebben voor jouw werkelijke behoeften en hoe je die uitnodigend communiceert.
 • Hoe je positieve momenten van naar elkaar uitreiken en op elkaar reageren kunt creëren met verbindingsgesprekken, zodat er een veilige, liefdevolle verbinding ontstaat.
 • Hoe je een veilige basis bouwt waarin je ook moeilijke onderwerpen kunt bespreken zonder dat je verwijderd raakt van elkaar.
 • Hoe je zowel oude als nieuwe pijnplekken met hulp van elkaar kunt helen in plaats van dat ze groter en pijnlijker worden.

Het komt erop neer dat jullie anders gaan kijken naar jullie cirkelpatronen. Je leert ze te stoppen en elkaar daarbij te helpen. Samen sta je een stuk sterker als je allebei weet hoe dat werkt en hoe dat moet. Je gaat elkaars onderliggende gevoelens en behoeften veel beter herkennen en begrijpen. En je leert ieder hoe je dit positief communiceert waardoor je elkaar beter kunt horen en steunen op de manier die voor ieder van jullie fijn is.

Het resultaat is dat:

 • Jij en je partner in rustiger vaarwater komen.
 • Er ruimte ontstaat om positieve aandacht te hebben voor elkaar met een echt luisterend oor zonder weerstanden.
 • Jullie gaan begrijpen hoe negatieve patronen tussen jullie werken en hoe je die liefdevol kunt ombuigen.
 • Je niet meer ieder woord op een weegschaaltje hoeft te leggen.
 • Jullie weer ruimte krijgen voor dieper gevoelscontact.
 • Jullie je problemen, stress en verschillen veerkrachtiger overbruggen.
 • Jullie kwaliteitstijd samen krijgen en je voor een hoger doel gaat.
 • Jullie stap voor stap op 1 lijn komen en je weer helemaal samen kunnen voelen.

Het Houd Me Vast programma

Hieronder vind je de beschrijving van de 8 officiële standaardbijeenkomsten (van 2 uur) van Houd Me Vast. Deze 8 bijeenkomsten kun je dus zowel online thuis volgen als privé onder mijn begeleiding in mijn praktijk. Voor meer kwaliteit kun je als tussenvorm de online variant aanvullen met 3 privésessies van 1,5 uur. Deze optionele privésessies staan in het programma hieronder op de juiste volgorde beschreven.

De 1e online bijeenkomst: Liefde en hechting begrijpen

Net als EFT werkt ‘Houd me vast’ vanuit emoties. Emoties zijn de kern van alle belangrijke relaties. We zien een veilige, emotionele hechting als het allerbelangrijkste ingrediënt van een goede relatie en van goede seks. De onderwerpen van de 1e bijeenkomst zijn:

 • Hoe harde en zachte emoties onze verbondenheid bepalen.
 • Hoe harde emotionele signalen averechts werken.
 • Hoe emotionele responsiviteit jullie verbondenheid positief beïnvloedt.
 • Hoe je jullie hechtingscode 'kraakt'.

De 2e online bijeenkomst: De negatieve communicatiecirkel (h)erkennen

In deze bijeenkomst leer je hoe het negatieve gesprekspatroon van ‘Zoek de boef’, de ‘Protestpolka’ en ‘Verstijf en vlucht’ bij jullie werkt. Je moet het negatieve cirkelpatroon namelijk kunnen herkennen op het moment zelf, om het te kunnen stoppen. De onderwerpen:

 • Hoe herken je jullie meer en minder subtiele negatieve cirkels steeds vaker en steeds meer op tijd.
 • Hoe trek je elkaar ongewild mee in de negatieve cirkel.
 • Hoe stop je de negatieve cirkel door het gesprek op een nieuwe manier te voeren.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna in jullie dagelijkse leven praktisch doet.

De 1e optionele privésessie: De negatieve communicatiecirkel (h)erkennen

De praktijk leert dat het tamelijk moeilijk is om alle ‘harde’ uitingen van elkaar of jezelf als ‘hard’ te herkennen, laat staan te erkennen. Je kunt hier namelijk geen vaste regels voor hanteren. Het verschilt per persoon en per fase van je relatie wat je als ‘hard’ ervaart. Daarom gaan we aanvullend op de online bijeenkomst dit doen in deze privésessie:

 • Ieders aandeel in de harde uitingen herkennen op basis van jullie eigen triggers en de rode draad daarin. Hiervoor krijgen jullie vooraf mijn triggerchecklijst gemaild die ik op basis van 7 jaar ervaring opgesteld heb.
 • Ieders ‘harde’ aandeel erkennen en het verschil tussen intentie en effect doorgronden zoals dat bij jullie speelt.
 • Jullie meest belangrijke loopjes in de negatieve cirkel letterlijk boven tafel krijgen en de eerste communicatieve stap letterlijk en op maat opstellen om (ook) zelf thuis te kunnen de-escaleren.

De 3e online bijeenkomst: De pijnplekken vinden

Heftige emoties spelen op als er een pijnplek wordt geraakt. Dit gebeurt zo snel dat we het helemaal niet doorhebben. In de 3e bijeenkomst leer je ieder je pijnplekken te vinden en voer je het 2e gesprek om dit te delen. De manier die ik jullie hiervoor aanreik is voor velen een reuzensprong voorwaarts. De onderwerpen van deze bijeenkomst zijn:

 • Wat zijn de meest voorkomende diepere pijnplekken en die van jezelf.
 • Hoe je de pijnplekken zodanig met elkaar deelt dat de ander zich niet aangevallen of bedreigd voelt.
 • Hoe het doorgronden en delen van de zachtere gevoelens juist een hechtere band smeedt.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna in jullie dagelijkse leven praktisch doet.

De 2e optionele privésessie: De pijnplekken vinden

Ook voor je diepere gevoelens en pijnplekken geldt dat ze heel moeilijk te ontdekken kunnen zijn. Keer op keer is mij gebleken dat het koppels niet goed lukt om hun cirkelpatronen blijvend te doorbreken wanneer zij de echte onderliggende kern niet te pakken hebben gekregen. Ook hier zijn namelijk geen vaste regels voor. Er zijn diverse factoren die wisselend de boel kunnen vertekenen. In deze 2e privésessie gaan we daarom dit doen:

 • Ontdekken of jullie inderdaad de goede pijnplekken te pakken hebben.
 • Ontdekken en ervaren hoe jullie die echte pijnplekken zo wederzijds kunnen delen dat je een fijne emotionele respons oproept bij elkaar zodat je de verbondenheid weer voelt stromen.
 • Zo goed als dat kan: ontdekken in hoeverre er sprake is van onvermogen om bij je gevoel te komen en hoe je daarmee om zou kunnen gaan.

De 4e online bijeenkomst: Het herstellen van fouten

In deze bijeenkomt leren jullie hoe je het 1e en 2e gesprek samenhangend inzet om de veilige verbinding te herstellen op het moment dat het toch fout gaat. Dit is het 3e gesprek waarmee je acties herstelt die het hechtingsalarm bij je partner hebben geactiveerd. De onderwerpen:

 • Hoe verzacht je de effecten van jullie negatieve communicatiecirkel.
 • Hoe vind je jouw pijnplekken en hoe ga je daarmee om.
 • Hoe pas je de nieuwe inzichten toe op incidenten in het hier en nu.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna in jullie dagelijkse leven praktisch doet.

De 5e online bijeenkomst: Betrokkenheid en verbondenheid ontwikkelen

In deze bijeenkomst leren jullie het 4e gesprek waarmee je verder naar binnen gaat naar je onderliggende gevoelens en behoeften. Dit is het verbindingsgesprek wat we ook wel het T.O.B.-gesprek noemen (toegankelijk, ontvankelijk, betrokken). De onderwerpen in deze bijeenkomst zijn:

 • Hoe ontwikkel je de noodzakelijke T.O.B.-houding.
 • Hoe kom je bij je werkelijke hechtingsbehoefte en hoe communiceer je uitnodigend wat je echt nodig hebt.
 • Hoe communiceer je empathisch in reactie op jouw partners behoeften.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna in jullie dagelijkse leven praktisch doet.

De 3e optionele privésessie: Betrokkenheid en verbondenheid ontwikkelen

In deze fase van het Houd Me Vast programma wordt het steeds belangrijker om ieder je eigen behoeften te herkennen en te kunnen of durven vragen. En om elkaar daarbij gelijkwaardig te helpen  (zonder te beleren) als dat niet lukt. Deze privésessie is er vooral voor bedoeld om herhaalde spraakverwarring die tot onbegrip en verwijdering leidt, grondig te ontwarren zodat jullie het verbindingsgesprek echt goed kunnen voeren. Dit komt aan de orde:

 • Beter onderscheid maken tussen emotionele en praktische behoeften op de loopjes in de cirkel die bij jullie spelen.
 • De echte behoeften ontdekken door o.a. beter onderscheid te maken tussen middel en doel.
 • Onbewuste valkuilen van jullie oude patronen herkennen en voorkomen.

De 6e online bijeenkomst: Kwetsingen vergeven

De oude koeien zijn meestal een signaal dat bepaalde kwetsingen nog geen goed plekje hebben. Sommige kwetsingen leveren een trauma op die goede T.O.B.-verbindingsgesprekken verhinderen. Met het 5e gesprek leren jullie hoe je deze kwetsingen geneest. De onderwerpen zijn:

 • Hoe kwetsingen als relatietrauma’s de verbondenheid in de weg staan.
 • Hoe je elkaar helpt om kwetsingen te verwerken en te vergeven.
 • Hoe je het gesprek met de minimaal noodzakelijke stappen voert.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna in jullie dagelijkse leven praktisch doet.

De 7e online bijeenkomst: Seksuele intimiteit

In de praktijk zien we vaak een seksuele dans waarbij de ene partner toenadering en verbondenheid zoekt middels seks, terwijl de andere partner eerst de verbondenheid nodig heeft om seks te kunnen hebben. Het 6e gesprek heeft als doel dat jullie het T.O.B.-verbindingsgesprek ook over jullie seksualiteit kunnen voeren. De onderwerpen in deze bijeenkomst zijn:

 • De 3 verschillende soorten seks waarvan er 2 ongezond uit kunnen werken.
 • Het herkennen en ombuigen van de seksuele protestpolka.
 • Hoe goede seks buiten de slaapkamer begint met emotionele veiligheid.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna in jullie dagelijkse leven praktisch doet.

De 8e online bijeenkomst: Je liefde levend houden

Als het je eenmaal lukt om de negatieve communicatiecirkels te voorkomen is het verleidelijk om te denken dat je klaar bent. Helaas werkt het zo niet. Het leven brengt vanzelf weer nieuwe cirkels en kwetsuren. Een liefdesband is iets levends en kwijnt weg als je er niets aan doet om het te voeden. In de laatste bijeenkomst komt aan de orde:

 • Hoe je met het 7e gesprek bewust aandacht schenkt aan je relatie.
 • Hoe de gezamenlijke aanpak van (nieuwe) problemen je relatie versterken.
 • Manieren om jullie verbondenheid te koesteren.
 • En hoe je dit alles tijdens de bijeenkomst en daarna in jullie dagelijkse leven praktisch doet.

Ervaring van eerdere deelnemers

C. (vrouw, 41 jaar) C. (vrouw, 41 jaar)

We hadden de scheiding al bijna in gang gezet. Gesprekken al bij een mediator. Mijn schoonzus heeft gesprekken zowel met mij als met H. gehad waardoor wij weer zijn gaan communiceren. Maar anders dan anders. Wat veel eerder had gemoeten achteraf. Doordat we zijn gaan communiceren beseften we dat we zo’n lange relatie niet zomaar moesten opgeven zonder er aan gewerkt te hebben. We houden nog enorm van elkaar en misten elkaar als maatjes. Vandaar deze keuze voor jouw online training.

Ons doel was de liefde in elkaar weer terug te vinden. Dat we het samen gaan doen en dat we elkaar steunen en blijven communiceren wanneer het nodig is. Dat we ons weer veilig voelen bij elkaar. Kortom, mijn maatje voor het leven weer terug vinden.


Dat hebben we bereikt: meer verbondenheid/geborgenheid. Liefde is weer op de voorgrond. De beste keerpunten tijdens de training waren dat we meer toenadering zoeken en ons gesteund voelen, meer openheid naar elkaar toe over onze werkelijke gevoelens en elkaar meer waarderen en respecteren. Wij willen je hartelijk danken voor de training en de handvatten en oefeningen. We hebben er heel veel aan gehad.

P. (man, 35 jaar) P. (man, 35 jaar)

Wij zaten al een tijdje in de Protestpolka. Ik vond altijd dat K. (mijn vrouw) zo dominant was en overal controle op wilde hebben. Ik ging dan weg om het uit de weg te gaan. Vroeger maakte ik dan altijd zonder wroeging een eind aan de relatie. Maar dat wil ik nu met 2 kinderen niet meer.

Ik dacht altijd dat het aan haar lag maar ik ben er nu achter dat ik altijd hetzelfde terugtrekkende gedrag vertroonde en dat ik daar meer naar moest gaan kijken. Onze huisarts heeft ons naar jou doorverwezen. Ondanks mijn twijfels of ik ‘het’ kan, doen wij met de training mee omdat ik het niet wil opgeven en omdat ik weet dat ik van K. houd.


Ik ben heel blij dat het heeft gewerkt. Het vertrouwen is weer terug en we zien onze eigen tekortkomingen en reageren daar nu beter op. We hebben meer begrip voor elkaar gekregen, we luisteren beter naar elkaars gevoelens en we respecteren elkaar nu in plaats van altijd tegenargumenten te geven. Dank je wel Monique!

Hoe werkt het?

Variant 1. De Houd me vast training: volledig online

In deze eerste variant volgen jij en je partner de 8 standaardbijeenkomsten middels 8 blokmodules zelfstandig en volledig via het internet. Om de 2 weken ontvang je een mail van mij met de link naar de betreffende online blokmodule en jullie vertrouwelijke wachtwoord.

Zo kunnen jullie het programma in 3 maanden tijd doorlopen. Vanaf de startdatum blijven alle blokmodulen een jaar toegankelijk zodat jullie delen naar wens kunnen inhalen of opfrissen.

Er is veel flexibiliteit want jullie kunnen steeds je eigen tijdstip uitkiezen om de blokmodule van circa 2 uur te doen. Ik adviseer jullie wel om er 1 vaste ochtend, middag of avond per week voor te plannen. Tussendoor kun je van alles oefenen, maar ook op die extra weekafspraak.

Per blokmodule leid ik jullie met videopresentaties, oefeningen, checklijstjes, gespreksformats en voorbeeldgesprekken op de goede volgorde en stapsgewijs door alles heen. Alle oefeningen en formats krijgen jullie in pdf-jes zodat je alles makkelijk kunt uitprinten (ook als voorbereiding), evenals een pdf-samenvatting van elke blokmodule.

Je gaat samen echt praktisch aan de slag met elkaar. Kijken, luisteren en doen wisselen elkaar af. En je krijgt praktische aanwijzingen, tools en handvatten om alles in jullie dagelijkse leven toe te passen.

 • Startdatum: gelijk op jullie eigen gekozen moment
 • Inhoud: 8 online blokmodules van 2 uur
 • Doorlooptijd: 3 maanden
 • Online toegankelijkheid: 12 maanden
 • Bedrag: 147 euro (inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor ondernemers of werkgevers)
 • Betaling: is altijd vooraf
 • Tevredenheidsgarantie: wanneer je voor de 2e online bijeenkomst doorgeeft van de training af te zien dan krijg je het volledige bedrag minus de initiële kosten van 25,- euro teruggestort.

Na de bestelling van de 1e online variant kunnen jij en je partner gelijk starten als jullie willen. Met de bestelknop hieronder kun je de betaling direct regelen. De procedure wijst zich vanzelf. De factuur krijg je onmiddellijk na de betaling opgestuurd.

Betaal je via Ideal? Dan krijg je gelijk de mail naar de 1e online blokmodule. Via overschrijving (vanuit België) ontvang je de 1e mail nadat de betaling ontvangen is.

Als een van jullie de training vergoed krijgt door je werkgever (voor stressverlichting, voorkomen of herstellen van burn-out) of zelf ondernemer is en de BTW bij de belastingdienst kan verrekenen geldt de bestelknop voor ondernemers. De bestelknop particulieren is voor jullie als je het niet vergoed krijgt door je werkgever of beiden de BTW niet kunt verrekenen bij de belastingdienst.

Variant 2. De Houd me vast training: volledig online + 3 privésessies

In deze tweede variant krijgen jij en je partner hetzelfde programma met alles erbij als hierboven in de eerste variant beschreven, aangevuld met 3 privésessies van 1,5 uur. Die kunnen desgewenst ook online met beeldbellen via Zoom.

Deze 3 privésessies plannen we vooraf aan het online programma met elkaar in. In principe steeds een sessie nadat jullie de 2e, de 3e en de 5e online blokmodule gedaan hebben. Dat stemmen we met elkaar via de mail af.

De privésessies stem ik af op wat er bij jullie speelt. Voor een deel middels extra check- of vragenlijsten die ik jullie vooraf aan de sessie mail zodat jullie die ingevuld mee kunnen nemen. Het scheelt tijd als we dat niet tijdens de privésessies hoeven te doen.

 • Startdatum: online binnen 2 werkdagen en de sessies op afspraak
 • Inhoud: 8 online blokmodules van 2 uur + 3 privésessies van 1,5 uur(kunnen desgewenst ook online)
 • Doorlooptijd: 3 tot 6 maanden
 • Online toegankelijkheid: 12 maanden
 • Bedrag: 795,- euro (397,50 p.p.) (inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor ondernemers)
 • Betaling: is altijd vooraf
 • Tevredenheidsgarantie: wanneer je voor de 2e online bijeenkomst doorgeeft van de training af te zien dan krijg je het volledige bedrag minus de initiële kosten van 25,- euro teruggestort.

Variant 3. De Houd me vast training: volledig privé

Willen jullie de Houd me vast training liever helemaal onder mijn begeleiding en privé in mijn praktijk doen?

Om wat beter te bepalen wat voor jou en je partner de beste keuze is, raad ik je aan om dit blogartikel “Wanneer meedoen geen goed idee is” te lezen.

In ieder geval gaat het bij de privétraining als derde variant ook om de vaste structuur met de 8 officiële Houd-Me-Vast-bijeenkomsten van 2 uur, maar dan om de 2 à 3 weken in het begin en om de 3 à 4 weken op het einde.

Tijdens de bijeenkomsten werken we met videomateriaal (voorbeeldgesprekken), oefeningen & huiswerkopdrachten. Het is vooral de bedoeling dat je met je partner aan de slag gaat. Ik stem de persoonlijke begeleiding helemaal af op wat er bij jullie speelt, help jullie om tot de kern te komen zodat jullie elkaar gaan begrijpen en jullie je veilig kunnen voelen om alles bespreekbaar te maken.

Na afloop van iedere privébijeenkomst krijgen jullie ook de beschikking over de bijbehorende online blokmodule om desgewenst terug te kunnen kijken. En ik zorg voor al het schriftelijke oefenmateriaal in jullie eigen Houd-Me-Vast-map.

Wanneer jij en je partner voor de Houd me vast privétraining kiezen dan nodig ik je eerst graag uit voor een korte telefonische intake. Dan maken we ook gelijk de afspraken voor de 8 privébijeenkomsten over een periode van 3 tot 6 maanden.

 • Startdatum: op afspraak (meestal binnen 2 tot 4 weken mogelijk)
 • Inhoud: de 8 online blokmodules en 8 bijeenkomsten van 2 uur privé bij mij in de praktijk
 • Doorlooptijd: 3 tot 6 maanden
 • Online toegankelijkheid: 12 maanden
 • Bedrag: 1.940,- euro (970,- p.p.) ineens of in 2 betalingstermijnen van 985,- euro (inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor ondernemers)
 • Betaling: is altijd vooraf
 • Tevredenheidsgarantie: wanneer je gelijk na de 1e bijeenkomst doorgeeft van de training af te zien dan krijg je het evenredige niet gebruikte deel van de betaling teruggestort.

Ik heb zonder mijn man meegedaan met de online training omdat hij helaas niet mee wilde doen. We zijn al 27 jaar bij elkaar en we willen niet scheiden. Maar ik mis de emotionele band wel heel erg.

We zijn allebei introvert en ik kon geen opening vinden. Hij ziet zijn aandeel niet en vindt het vooral mijn probleem. Ik hoopte dat hij alsnog mee zou doen maar ik wilde de online training sowieso doen om er zelf van te leren. Als ik weet hoe het moet, gaat hij misschien meer open staan. Toen we wat weken verder waren, vond hij dat de sfeer een stuk verbeterd was omdat ik veel minder ruzie met hem maak (dankzij je cursus).

Ik vond het best lastig om de cursus zonder partner te volgen, omdat ik de oefeningen niet kon delen en bespreken, en mijn partner niet bekend is met de “nieuwe manier” van reageren op elkaar, maar ik heb er geen seconde spijt van dat ik meegedaan heb. Ik heb er heel veel van geleerd. Monique, superbedankt voor deze lessen.

S. (vrouw, 49 jaar)
S. (vrouw, 49 jaar)

Eerst kon ik alleen maar denken dat zij maar eens zelf een spiegel voor moest houden. Maar nu heb ik ook duidelijk mijn deel gezien en ik vind het heel fijn dat zij nu ook kan zeggen wat haar aandeel is.

Ik heb ook geleerd me eerder uit te spreken. Eerst dacht ik dat dit geen zin had omdat ze me toch niet zou horen.

Wij hebben heel veel aan de training gehad. Met alle drukte en stress die we meemaken denk ik dat onze relatie er anders niet meer was geweest.

Wij liepen helemaal vast en konden er zelf niet uitkomen. Daar hadden we jou als 3e persoon wel bij nodig. Dus ik ben heel blij dat we dit gedaan hebben.

M. (man, 34 jaar)
M. (man, 34 jaar)

De Houd me vast training om je relatie te verbeteren

Klik hieronder op de knop en je komt bij het inschrijvingsformulier. Na de ontvangst van jullie variantkeuze en gegevens, krijg je binnen 2 werkdagen een bevestiging, eventuele aanvullende vragen en de link om via Ideal of overschrijving het bijbehorende bedrag te voldoen.