Veilig en verbindend communiceren


in je relatie

EFT-communicatietraining Online

Los communicatieproblemen op en verbeter je relatie met EFT Relatietherapie

 • Doorbreek negatieve communicatiecirkels en kom op dezelfde golflengte
 • Verbeter de onderlinge veilige emotionele verbondenheid en vrede
 • Leer gelijkwaardig en verbindend te communiceren, ook op lastige punten
 • Word een liefdevol team waarin je je allebei gesteund en gewaardeerd voelt

Online EFT-communicatietraining voor koppels

Introductie Mini Masterclass

30 lesdelen in een programma van 6 maanden

Praktisch en doelgericht

Zelfstandig vanuit eigen huis

3 x persoonlijk e-mailadvies

 

Start: gelijk na inschrijving

Door: EFT Basistherapeut Drs. Monique Stadler.

Ben je op zoek naar echt werkende praktische manieren om met verbindend communiceren negatieve communicatiecirkels in je relatie om te buigen naar veilige verbondenheid en liefde? Manieren om vermoeiende discussies, escalaties of zwijgende afstand te voorkomen?

Met de EFT-communicatietraining van SamenCommuniceren leg je een diepgaand fundament voor een gelukkige, toekomstbestendige relatie. Het is een 6-maanden-traject waarin je zowel jullie onderlinge band als je persoonlijke verbindende bekwaamheid versterkt. Gelijkwaardig samen dezelfde taal ontwikkelen zodat je elkaar wel volgt, vindt en begrijpt. Daar gaan we voor!

Met een beproefd stappenplan is dat alles gebaseerd op de Emotiegerichte Relatietherapie Methode (EFT) van Dr. Sue Johnson uit Canada en Verbindende Communicatie.

Jullie kunnen de EFT-communicatietraining nu samen online en zelfstandig vanuit je eigen huis volgen. Gecombineerd met 3 x de mogelijkheid om persoonlijk advies via e-mail aan mij te vragen over een worstelpunt waar jullie gedurende het traject tegenaan lopen.

De EFT-communicatietraining is in het bijzonder geschikt voor jou en je partner als:

 • jullie steeds weer vastlopen in negatieve communicatiecirkels van strijd, kritiek, misverstanden, zwijgen of afstandelijkheid
 • je steeds vaker vanbinnen of vanbuiten geërgerd raakt over elkaars gedrag
 • je (soms) geen idee hebt wat je partner met emotionele verbondenheid bedoelt, wat die van je vraagt en hoe je dat dan ‘authentiek’ kunt communiceren
 • je telkens de verbinding met je partner én met jezelf kwijtraakt zodat je je allebei gefrustreerd voelt, en je uiteindelijk niet meer weet wat je moet doen om het tij te keren
 • je je snel aangevallen of geraakt voelt of dat jouw woorden voortdurend als een aanval of kwetsing opgevat worden
 • je de kennis, handvatten en vaardigheden mist om je eigen emoties en die van je partner constructief op te vangen en te reguleren, zodat het moeilijk is om rust en ruimte te scheppen voor goede verbindende communicatie

Dus… wil je jouw invloed beter leren aanwenden om in alle rust het samen-gevoel in je relatie te bewerkstelligen? En wil je duidelijker leren communiceren zonder het fijne contact met je partner te verliezen? En zonder de behoeftes van jullie allebei te vergeten?

Dan ben je van harte welkom om je aan te melden!

Voor de zekerheid wil ik je informeren dat de online EFT-communicatietraining geen geschikte keuze is als er in je relatie (nog) sprake is van een permanente innerlijke paniek/stresstoestand door eenzijdig frequent huiselijk geweld, vreemdgaan of trauma. Mail me vooral op mstadler@samencommuniceren.nl als je wilt checken of de EFT-training passend is.

Resultaat

Dit ga je leren samen met je partner:

 • Jullie beheersen de methodes en handvatten om verbindend te communiceren en je kunt ieder met je eigen inzet het verschil maken tussen een goede en een slechte relatie.
 • Als partner heb je allebei je empathische vermogen en authenticiteit versterkt en ben je grensverleggend gegroeid, waardoor je impact op het verbindingsproces binnen je relatie aanzienlijk is vergroot.
 • Je kunt zacht contact leggen met elkaar op lastige of gevoelige punten en je bent samen in staat om negatieve communicatiecirkels steeds sneller en makkelijker om te buigen naar veilige verbondenheid en liefde.
C. (vrouw)

Lieve Monique, dankjewel voor de mooie cursus “Samen communiceren”. Ik heb er veel aan gehad en ervaar met M. veel meer innerlijke vrede en handvatten om met onze verschillen om te gaan. Bijzonder vond ik dat de oefeningen heel vaak boven tafel brachten, waar het echt over gaat, wat een helende werking heeft gehad. Jouw manier heb ik als heel plezierig ervaren. Open en betrokken, ondanks de internet-afstand. Dat doe je mooi!

C. (vrouw)
T. (man, 54 jaar)

We kregen jouw online training door van iemand die meedeed. Ik en mijn vrouw waren uit elkaar aan het groeien, vooral emotioneel. We zaten veel in conflictcirkels, net een tennisspel met steeds maar de bal overgooien. We wilden allebei steeds gelijk krijgen. Ik klapte op een gegeven moment dan dicht. Zij vond het zwijgen heel erg. Ze wilde het al ooit opgeven en stoppen, maar ik niet. En nu wilden we er samen uitkomen. Het programma van de online training sprak mij erg aan: dat je precies weet wat je kunt verwachten. Bij een therapeut weet je dat niet. Ook de onderwerpen spraken aan. We hebben heel snel besloten om mee te doen. Wij hebben nu meer openheid, herkenning, acceptatie en waardering. We luisteren beter naar elkaar, willen niet meer altijd je gelijk halen en er is meer verbondenheid en vertrouwen.

T. (man, 54 jaar)

Programma en leerdoelen

De EFT-communicatietraining omvat een programma van 6 hoofdthema's opgedeeld in 30 doelgerichte en praktische online videolesdelen van 1 tot ongeveer 2 uur. Dat is inclusief de persoonlijke denk/schrijfexercities en jullie onderlinge gesprekken. In beginsel  om de 3 dagen en daarna om de 6 dagen ontvangen jullie een les op volgorde van een zo optimaal mogelijk leerproces.

Bij de start meer gericht op het leren de-escaleren, herkennen en communiceren van de echte kernemoties, het samen doorwerken daarvan en het creëren van emotionele veiligheid. Met naar het einde toe steeds meer aandacht voor praktische vaardigheidsontwikkeling en afweermechanismen die nog in de weg kunnen staan.

Dit zijn de hoofdthema’s:

 1. De negatieve communicatiecirkel
 2. Zachte pijnplekken
 3. Hechtingsstijl
 4. Zachte hechtingsbehoeften
 5. Belemmerende afweermechanismen
 6. Integratie

Tijdens de training word je voortdurend uitgedaagd op je persoonlijke en gezamenlijke leerpunten om verder te komen. De opbouw van de lessen is afgestemd op het proces waarmee je zo natuurlijk mogelijk experimenteert, ervaart en leert. Zo ziet het programma eruit:

Les 1 t/m 5: De negatieve communicatiecirkel

Het leerdoel van de startfase is dat je negatieve communicatiecirkels op tijd kunt stoppen, zodat de benodigde rust en ruimte ontstaan voor emotieregulering en positieve communicatie.

 • Je weet welke triggers de negatieve communicatiecirkel in gang zetten en houden.
 • Je herkent en erkent de harde gevoelsuitingen van jezelf in de negatieve communicatiecirkel.
 • Je herkent en erkent het effect van je eigen harde gevoelsuitingen op je partner.
 • Je overziet de patronen (laagjes en loopjes) met wederkerige invloed in de negatieve cirkel en kunt dit op een neutrale manier communiceren.
 • Je kunt de negatieve communicatiecirkel stoppen en emotionele rust creëren zonder het contact met je partner te verliezen.

Les 6 t/m 9: Zachte pijnplekken

In de 'pijnplekkenfase' is het eerste leerdoel dat je jouw eigen onderliggende zachte pijnplekken in de negatieve communicatiecirkel open naar je partner communiceert, zodat je elkaar op emotioneel niveau kunt volgen, begrijpen en vinden.

 • Je herkent en erkent je eigen zachte pijnplekken onder de harde gevoelsuitingen in de negatieve communicatiecirkel.
 • Je voelt je eigen emoties en pijnplekken zonder jezelf te verliezen in vechten, vluchten of bevriezen.
 • Je kunt de woorden vinden om uiting te geven aan je zachte pijnplekken zonder je partner (opnieuw) te triggeren en zonder (opnieuw) samen in de negatieve communicatiecirkel vast te lopen.

Het tweede leerdoel in deze fase is dat je de onderliggende zachte pijnplekken bij je partner empathisch checkt en de emoties van je partner liefdevol verbindend opvangt.

 • Je weet hoe je empathisch de zachte pijnplekken onder de harde gevoelsuitingen bij je partner kunt bevragen zonder (opnieuw) samen in de negatieve cirkel te belanden.
 • Je past de handvatten voor het empathisch checken zodanig toe dat je partner zich vrij en veilig voelt om de eigen (verborgen of onbewuste) gevoelens en pijnplekken te ontdekken en vervolgens te communiceren.
 • Je gaat constructief om met de nare gevoelens en pijnplekken van je partner ook al voel jij je persoonlijk geraakt of aangevallen.

Les 10 t/m 13: Hechtingsstijl

Deze fase is een emotionele verdieping van de zogeheten pijnplekkenfase en hoort daar feitelijk nog bij. Hier is het leerdoel dat je de invloed van ieders hechtingsstijl op de communicatie constructief in het hier en nu hanteert.

 • Je weet allebei hoe volwassen hechting werkt in de relatie en ontdekt de valkuilen van je eigen hechtingsstijl.
 • Je bent ieder in staat om zowel de harde als de zachte gevoelsuitingen in het hechtingskader te plaatsen zodat je beter begrijpt wat er in de negatieve communicatiecirkel gebeurt.
 • Je versterkt jezelf in het positief inzetten van duidelijke hechtingstaal zodat je meer grip krijgt op de heftige emoties van vechten, vluchten en bevriezen.
 • Je helpt je partner actuele hechtingspijn te genezen en andersom, zodat je het verleden er niet meer bij hoeft te halen en oude koeien in de sloot blijven.

Les 14 t/m 20: Zachte hechtingsbehoeften

Het eerste leerdoel in de 'behoeftefase' is dat je jouw daadwerkelijke emotionele en praktische hechtingsbehoeften herkent en deze positief uitnodigend communiceert.

 • Je legt het verband tussen je nare emoties (inclusief de harde communicatieve uitingen) en je onvervulde hechtingsbehoeften.
 • Je herkent en erkent de complexe gelaagdheid van je eigen hechtingsbehoeften in emotionele en praktische zin.
 • Je communiceert je emotionele en praktische hechtingsbehoeften duidelijk en op een positieve, verbindende manier.

Het tweede leerdoel in deze fase is dat je de emotionele en praktische behoeften van je partner herkent en dit empathisch checkt, zodanig dat je veiligheid en verbondenheid bewerkstelligt.

 • Je legt het verband tussen de nare emoties (inclusief de harde communicatieve uitingen) en de mogelijk onvervulde hechtingsbehoeften van je partner.
 • Je herkent en erkent de complexe gelaagdheid van de mogelijke hechtingsbehoeften in emotionele en praktische zin van je partner.
 • Je checkt de emotionele en praktische hechtingsbehoeften duidelijk en op een positieve verbindende manier bij je partner.

Les 21 t/m 24: Belemmerende afweermechanismen

De fase heeft als leerdoel dat je jouw meest belemmerende hechtingsovertuigingen in samenspraak met je partner ombuigt naar helpende hechtingsovertuigingen en daarnaar handelt.

 • Je ontdekt welke diepere (soms tegenstrijdige) hechtingsovertuigingen van jezelf de harmonieuze, veilige verbondenheid in de weg staan.
 • Je herkent jouw valkuilen op tijd en communiceert dit zodanig dat je de veilige verbinding behoudt en versterkt.
 • Je richt dit ombuigproces in samenhang met de volwassen hechtingsreflexen en in samenspraak met je partner in.

Les 25 t/m 30: Integratie

Ten slotte is het leerdoel in de afrondende integratiefase dat je al het geleerde toepast op verschillende soorten negatieve communicatiecirkels, zodat je deze steeds weer doeltreffend ombuigt naar positieve communicatie en veilige verbondenheid.

 • Je herkent je eigen valkuilen en die van de negatieve communicatiecirkel en voorkomt dat je erin terugvalt.
 • Je verdiept je communicatief-empathische vaardigheden op verschillende loopjes van de negatieve communicatiecirkel.
 • Je bent in staat om de harde en zachte gevoelsuitingen van je partner veerkrachtig op te vangen zonder zelf van slag te raken.
 • Je herkent het veiligheidsstadium van je relatie en past je hechtingscommunicatie hierop aan.
 • Je bent in staat om liefdevol en veilig verbonden te blijven, ook als het op momenten misgaat.
P. (man, 35 jaar)

Wij zaten al een tijdje in de Protestpolka. Ik vond altijd dat K. (mijn vrouw) zo dominant was en overal controle op wilde hebben. Ik ging dan weg om het uit de weg te gaan. Vroeger maakte ik dan altijd zonder wroeging een eind aan de relatie. Maar dat wil ik nu met 2 kinderen niet meer. Ik dacht altijd dat het aan haar lag maar ik ben er nu achter dat ik altijd hetzelfde terugtrekkende gedrag vertoonde en dat ik daar meer naar moest gaan kijken. Onze huisarts heeft ons naar jou doorverwezen. Ondanks mijn twijfels of ik ‘het’ kan, doen wij met de training mee omdat ik het niet wil opgeven en omdat ik weet dat ik van K. houd.
Ik ben heel blij dat het heeft gewerkt. Het vertrouwen is weer terug en we zien onze eigen tekortkomingen en reageren daar nu beter op. We hebben meer begrip voor elkaar gekregen, we luisteren beter naar elkaars gevoelens en we respecteren elkaar nu in plaats van altijd tegenargumenten te geven. Dank je wel Monique!

P. (man, 35 jaar)
M. (vrouw, 61 jaar)

Ik heb heel veel aan het traject gehad, ik ben er heel blij mee. We hadden het anders niet gered. Ik heb een hele fijne ontwikkeling doorgemaakt en veel geleerd. Bepaalde dingen zullen af en toe terug blijven komen en gevoelig blijven. Maar als we er maar met jouw methode over kunnen blijven praten dan lukt het steeds beter om fijn in contact te blijven en geen toestanden meer te hebben die uit de hand lopen. Monique, we hopen dat je nog veel mensen kunt helpen met je goede inzichten en dat er vele zullen volgen die er net zo over denken als wij.

M. (vrouw, 61 jaar)

Aanpak praktisch

De EFT-communicatietraining bestaat uit:

 • Introductie – Mini Masterclass
 • Voorbereiding mentaal
 • 30 online zelfstandige videolesdelen
 • Schriftelijk materiaal (formats en checklijsten) om zelf uit te printen
 • 3 x persoonlijk e-mailadvies op worstelpunten waar je tegenaan loopt
 • Alle latere aanvullingen en actualisaties uit praktijk en wetenschap

De 30 online lessen ontvang je van lesdeel 1 t/m 7 om de 3 dagen en daarna om de 6 dagen. Om zo een vliegende start te maken en daarna wat meer tijd tussendoor om de uitwerking te ervaren. Totaal duurt de training dan zo’n 6 maanden. Met lesdeel 1 t/m 20 heb je binnen 3,5 maand wel al de harde EFT-kern te pakken om op een gezamenlijk spoor te komen.

Na inschrijving ontvangen jullie gelijk de introductie en 3 dagen erna de voorbereiding voor een rustige voorbereidende start. Daarna komen de 7 opvolgende lesdelen steeds na 3 dagen en de navolgende 23 lesdelen om de 6 dagen. Het tempo is zelf naar wens te vertragen voor als jullie er wat langzamer doorheen willen lopen.

Introductie - Mini Masterclass

In deze introductie van circa een uur wil ik jou en je partner eerst wat meer bijspijkeren op deze punten:

 • Welk groot misverstand speelt er vaak bij emotionele verbondenheid?
 • Hoe hangen communicatieve en emotionele relatieproblemen samen?
 • Hoe werkt de negatieve communicatiecirkel precies en wat gaat er fout?
 • Acht belangrijke valkuilen: waarom negatieve cirkels moeilijk te doorbreken zijn.
 • Welke conclusies kunnen we uit deze 8 valkuilen trekken?
 • En wat zijn de 7 kenmerken om ondanks botsingen de veilige verbondenheid te herstellen en behouden?
 • Hoe vertalen die 7 kenmerken zich in de vier EFT-trajectstappen die je in de EFT-communicatietraining samen gaat doorlopen?

Voorbereiding mentaal

Los van de praktische voorbereiding vind ik een mentale voorbereiding ook erg belangrijk. Vooral om jullie zo allebei te helpen de EFT-communicatietraining zo veilig, harmonieus en succesvol mogelijk te doorlopen. Dit komt aan bod:

 • Wat je vooraf nog moet weten over echte en onechte emoties.
 • En met welke 5 punten je op dit moment absoluut (even) mee moet stoppen (en het zal je verrassen of verbazen hoe dat helpt om jullie negatieve cirkels lichter te maken).
 • Ten slotte nog de praktische inrichting van het traject.

Dus als jullie de EFT-communicatietraining gaan doen mag je alle moeilijke discussies voorlopig even parkeren. Laat mij je maar via de videolessen gestructureerd bij de hand nemen om stap voor stap lastige en gevoelige punten met elkaar te bespreken. Door de geleidelijke opbouw gebeurt dit hopelijk op een prettige, natuurlijke manier waardoor weerstand en demotivatie geen kans krijgen.

Online zelfstandige videolessen

De 30 lessen duren gemiddeld 1 tot 2 uur (inclusief zelf bezig zijn) en zijn zo ingericht dat je samen aan het leren bent en communicatief in contact met elkaar bent. Wanneer je samen tijdens deze lesdelen alles doet gaat het toepassen tussendoor op een meer natuurlijke manier.

Ik heb het traject zo ingericht dat je hiermee heel praktisch en doelgericht (zonder allerlei uitgebreide, overbodige oefeningetjes en huiswerk;) stap voor stap aan je relatie, veilige gehechtheid en de communicatie werkt. Je leert door te doen, door toe te passen. Het gaat van ervaren en voelen naar weten, naar snappen, naar kunnen en tot slot naar doen.

Bij de videolessen krijgen jullie ook al het schriftelijke materiaal wat je nodig hebt. Dat kun je steeds vooraf uitprinten zodat je alles makkelijk bij de hand hebt. Voor je dingen met elkaar bespreekt zal ik je namelijk regelmatig vragen om met behulp van duidelijke formats en checklijstjes eerst punten in stilte voor jezelf te noteren. Met als doel dat je elkaar niet verliest in uitputtende discussies.

PRIJS vandaag: 479,- euro incl. BTW

Het bedrag geldt per koppel, dus voor jullie gezamenlijk (als koppel hoef je dus niet 2x te bestellen). De online toegang tot de training inclusief aanvullingen en actualisaties is 2 jaar geldig.

En mocht het jullie na de start toch niet bevallen? Geen probleem. Binnen 2 weken na je inschrijving kun je dat gewoon e-mailen en krijg je het gehele bedrag minus de initiële administratiekosten van 25,- euro terug.

Voor voormalige cliënten die de EFT Therapietraining volledig bij mij gedaan hebben geldt een korting van 25%. Je bent heel welkom om zaken op te frissen, nog meer nieuwe dingen te leren en eventuele losse eindjes aan elkaar te knopen.

Aanmelding

Je meldt je aan voor de EFT-communicatietraining door nu hier of met de bestelknop onderaan de training te kopen. Bij de gegevens kun je bij voornaam ook allebei jullie voornamen invullen. En heb je eerst nog vragen? Mail me gerust op mstadler@samencommuniceren.nl.

C. (vrouw, 41 jaar)

Doordat we zijn gaan communiceren beseften we dat we zo’n lange relatie niet zomaar moesten opgeven zonder er aan gewerkt te hebben. We houden nog enorm van elkaar en misten elkaar als maatjes. Vandaar deze keuze voor jouw online training. Ons doel was de liefde in elkaar weer terug te vinden. Dat we het samen gaan doen en dat we elkaar steunen en blijven communiceren wanneer het nodig is. Dat we ons weer veilig voelen bij elkaar. Kortom, mijn maatje voor het leven weer terug vinden.
Dat hebben we bereikt: meer verbondenheid/geborgenheid. Liefde is weer op de voorgrond. De beste keerpunten tijdens de training waren dat we meer toenadering zoeken en ons gesteund voelen, meer openheid naar elkaar toe over onze werkelijke gevoelens en elkaar meer waarderen en respecteren.

C. (vrouw, 41 jaar)
R. (man, 56 jaar)

Ik zag zoveel herkenning in de privétraining “Zo bouw je een veilige relatie” van Monique. Precies hoe ik het allemaal ervoer. De manier waarop Monique er structuur in aanbracht, was precies waar ik me veilig bij voelde. Ik heb nu mijn eigen aandeel leren zien en wat dat met mijn vriendin doet. Ik was haar aan het kwijtraken, maar nu hebben we allebei besloten dat we verder willen met onze relatie. Er is een soort van nieuwe orde waarin we elkaar in ieder geval niet meer naar de keel vliegen!

R. (man, 56 jaar)

De EFT-communicatietraining om je relatie te verbeteren

Klik hieronder op de knop en je komt op de betaalpagina om via iDEAL of overschrijving het bedrag te voldoen. Na ontvangst van je betaling ontvang je gelijk de introductie om van start te gaan.

SamenCommuniceren

Drs. Monique Stadler

Oostrikkerdijk 12

NL - 5595 XD Leende

mstadler@samencommuniceren.nl

www.samencommuniceren.nl